Thống kê theo giờ trong ngày
67
Statistics image
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 67
Thống kê theo ngày trong tuần
883,887
Statistics image
845,531
Statistics image
844,154
Statistics image
837,706
Statistics image
825,017
Statistics image
826,584
Statistics image
885,231
Statistics image
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 5,948,110
Thống kê theo ngày của tháng 10
2,161
Statistics image
2,279
Statistics image
2,555
Statistics image
2,434
Statistics image
2,123
Statistics image
2,403
Statistics image
1,882
Statistics image
2,551
Statistics image
2,359
Statistics image
1,477
Statistics image
1,437
Statistics image
1,138
Statistics image
1,149
Statistics image
2,060
Statistics image
2,555
Statistics image
1,504
Statistics image
2,268
Statistics image
2,628
Statistics image
1,542
Statistics image
2,458
Statistics image
3,251
Statistics image
67
Statistics image
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 44,281
Thống kê theo tháng của năm 2018
37,058
Statistics image
45,754
Statistics image
95,110
Statistics image
133,991
Statistics image
103,519
Statistics image
123,078
Statistics image
88,055
Statistics image
81,940
Statistics image
66,355
Statistics image
44,282
Statistics image
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 819,142
Thống kê theo năm
2,028,263
Statistics image
3,067,688
Statistics image
33,017
Statistics image
819,142
Statistics image
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tổng cộng: 5,948,110
Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Viet Nam VN 3,634,274 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
United States US 1,260,208 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
Germany DE 321,402 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 12:01
France FR 232,827 Statistics image Thứ bảy, 20 Tháng Mười 2018 16:52
United Kingdom GB 166,216 Statistics image Thứ bảy, 20 Tháng Mười 2018 22:53
Italy IT 81,753 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 08:05
Canada CA 51,538 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 00:20
Russian Federation RU 49,845 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 12:33
Ukraine UA 43,077 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 11:34
Reserved ZZ 36,607 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
Khác 70,349 Xem toàn bộ
Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Mozilla2 4,110,870 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
Bots 1,282,263 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 12:01
Unknown 220,232 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
Mobile 215,731 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:15
Chrome 61,973 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:16
Firefox 27,321 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
Explorer 13,325 Statistics image Thứ hai, 08 Tháng Mười 2018 08:41
Safari 11,229 Statistics image Thứ bảy, 20 Tháng Mười 2018 22:53
Opera 3,288 Statistics image Thứ sáu, 12 Tháng Mười 2018 08:21
Mozilla 1,425 Statistics image Thứ bảy, 13 Tháng Mười 2018 10:00
Netscape2 330 Statistics image Thứ bảy, 15 Tháng Chín 2018 02:37
Aol 34 Statistics image Thứ hai, 03 Tháng Mười 2016 15:51
Crazybrowser 20 Statistics image Thứ tư, 10 Tháng Tám 2016 16:28
Curl 16 Statistics image Thứ ba, 07 Tháng Tám 2018 07:06
Elinks 14 Statistics image Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 16:29
Maxthon 8 Statistics image Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2016 02:39
Konqueror 7 Statistics image Thứ bảy, 10 Tháng Chín 2016 06:24
Avantbrowser 7 Statistics image Thứ sáu, 07 Tháng Chín 2018 02:40
K-meleon 6 Statistics image Chủ nhật, 07 Tháng Tám 2016 16:52
Deepnet 4 Statistics image Thứ tư, 10 Tháng Tám 2016 15:18
Netscape 2 Statistics image Thứ sáu, 14 Tháng Mười 2016 22:02
Lynx 2 Statistics image Thứ năm, 10 Tháng Năm 2018 04:04
Epiphany 2 Statistics image Chủ nhật, 07 Tháng Tám 2016 18:06
Camino 1 Statistics image Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2016 13:22
Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 4,423,896 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
Windows7 48,594 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:35
Windowsxp2 17,230 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 10:27
Windowsnt 13,052 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 09:10
Windowsnt2 10,946 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 12:52
Macosx 10,088 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 12:22
Linux3 9,386 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 05:53
Linux2 3,853 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 13:16
Windows 1,535 Statistics image Thứ bảy, 20 Tháng Mười 2018 05:56
Windows8 1,457 Statistics image Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 09:39
Khác 2,963 Xem toàn bộ